VISEAD

Pushing the cutting edge of the Strategic Environmental Archaeology Database

Publications

 

Publications about SEAD


Buckland P.I., Sjölander M., Eriksson E.J. (2018) Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD). In: Smith C. (eds) Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, Cham. DOI:10.1007/978-3-319-51726-1_833-2

 

Publications citing SEAD


Karlsson, N. (2017). Kulturmiljöer och klimat i Västerbottens län : analys av konsekvenserna av ett förändrat klimat (Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter). Umeå: Umeå Universitet. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-147057